De groepsverzekering

Een groepsverzekering is een verzekering die een breed spectrum aan diensten kan bevatten. Ze kan zowel afgesloten worden door een werkgever voor zijn personeel (of een deel daarvan), of door een zelfstandige ondernemer. Hoewel een groepsverzekering onder andere ook een hospitalisatieverzekering kan bevatten omvat de groepsverzekering een breder aanbod aan mogelijkheden. Klik op de link hospitalisatieverzekering voor meer informatie hieromtrent.

 

Groepsverzekering voor werknemers

Bij wijze van extralegaal voordeel kan een werkgever besluiten zijn werknemers een groepsverzekering aan te bieden. Deze verzekering kan uit verschillende dingen bestaan, zoals een hospitalisatieverzekering, een levensverzekering, een overlijdensdekking, een arbeidsongeschiktheidsverzekering of onder de vorm van sparen. In dit laatste geval spaart de werkgever een bedrag op voor de werknemer, dat op diens 65ste verjaardag wordt vrijgegeven. Afhankelijk van de afspraken met je werkgever kunnen je gezinsleden ook toegevoegd worden voor het luik hospitalisatie, doorgaans wel voor een meerprijs. Een groepsverzekering voor werknemers is fiscaal voordeliger dan een loonsverhoging van hetzelfde bedrag, in die zin dat er via deze collectieve weg meer gespaard kan worden dan via individueel pensioensparen.

 

Groepsverzekering voor zelfstandige bedrijfsleiders

Onder de noemer groepsverzekering voor de zelfstandige bedrijfsleider begrijpen we niet alleen sparen maar ook een deel gewaarborgd inkomen. Zorg ervoor dat je als zelfstandige altijd een gewaarborgd inkomen hebt in geval van arbeidsongeschiktheid door ziekte of door een ongeval. Dit kan je doen via de groepsverzekering voor de zelfstandige bedrijfsleider. De verzekering wordt dan afgesloten op naam van de vennootschap, die spaart voor haar bedrijfsleider, net zoals bij de groepsverzekering voor werknemers. Jaarlijks gaan wij samen met de bedrijfsleider en diens accountant de mogelijkheden na, op basis van de wedde van dat jaar. Daarenboven kan je via De Buyser gratis gebruik maken van het e-GOR platform, waar je ten allen tijde de berekening van je pensioen kan raadplegen. Zo heb je steeds een duidelijk inzicht in je pensioenkapitalen en bespaar je kosten en tijd.

 

Groepsverzekering? IPT? VAPZ?

De groepsverzekering voor zelfstandige bedrijfsleider, ook wel IPT (Individuele Pensioentoezegging) genoemd, wordt al eens verward met een VAPZ, een Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen. Een VAPZ kan echter niet door een vennootschap onderschreven worden, maar enkel op de persoonlijke naam van de zelfstandige zelf. Bij een groepsverzekering voor zelfstandige bedrijfsleider kan dit wel.

 

Kom eens langs!

Ben je een zelfstandige bedrijfsleider die zijn wedde wil waarborgen, ook wanneer het slecht gaat? Of wil je als werkgever aan pensioensparen doen voor je werknemers? Wist je dat het bovendien erg verstandig is om als ondernemer nu al te sparen voor een aanvullend pensioen, aangezien het wettelijk pensioen voor zelfstandigen lager ligt dan voor werknemers? Kom dus zeker eens praten met je onafhankelijke verzekeringsmakelaar, De Buyser. Als experts in ons vakgebied kunnen wij je precies vertellen welke groepsverzekering je nodig hebt, op welke manieren je je pensioen zelf in handen kan nemen en wat voor jou en je werknemers het meest voordelig zal uitkomen.

 • wij verzekeren uw comfort
 • behoud van uw levensstijl
 • en uitbouw naar de toekomst toe
 • uw en onze passie is onze missie
groepsverzekering verzekering hospitalisatieverzekering vapz ipt
WERKEN BIJ DE BUYSER?
Vragen over uw verzekering? Heeft u schade te melden?
groepsverzekering verzekering hospitalisatieverzekering vapz ipt
Onze Partners
 • groepsverzekering verzekering vapz hospitalisatieverzekering ipt
 • groepsverzekering verzekering vapz hospitalisatieverzekering ipt
 • groepsverzekering verzekering vapz hospitalisatieverzekering ipt
 • groepsverzekering verzekering vapz hospitalisatieverzekering ipt
 • groepsverzekering verzekering vapz hospitalisatieverzekering ipt
 • groepsverzekering verzekering vapz hospitalisatieverzekering ipt
 • groepsverzekering verzekering vapz hospitalisatieverzekering ipt
 • groepsverzekering verzekering vapz hospitalisatieverzekering ipt
 • groepsverzekering verzekering vapz hospitalisatieverzekering ipt
 • groepsverzekering verzekering vapz hospitalisatieverzekering ipt
 • groepsverzekering verzekering vapz hospitalisatieverzekering ipt
 • groepsverzekering verzekering vapz hospitalisatieverzekering ipt
 • groepsverzekering verzekering vapz hospitalisatieverzekering ipt
 • groepsverzekering verzekering vapz hospitalisatieverzekering ipt
 • groepsverzekering verzekering vapz hospitalisatieverzekering ipt
 • groepsverzekering verzekering vapz hospitalisatieverzekering ipt
 • groepsverzekering verzekering vapz hospitalisatieverzekering ipt
 • groepsverzekering verzekering vapz hospitalisatieverzekering ipt
 • groepsverzekering verzekering vapz hospitalisatieverzekering ipt
 • groepsverzekering verzekering vapz hospitalisatieverzekering ipt
 • groepsverzekering verzekering vapz hospitalisatieverzekering ipt
 • groepsverzekering verzekering vapz hospitalisatieverzekering ipt
 • groepsverzekering verzekering vapz hospitalisatieverzekering ipt